Legekontoret 20.11.2020

Byttet fastlege?

Har du byttet fastlege og ønsker at vi oversender journalen til din nye fastlege?

Hvis fastlegebyttet trer gjennom neste måned kan du legge en beskjed til oss ang dette under "e-kontakt".

Hvis du allerede har fått ny fastlege må du levere et samtykkeskjema på papir eller komme innom og fylle ut skjema vi har her på kontoret.

Vi trenger navn på ny fastlege og hvilket legekontor, evt. postadresse.