Har du rekvisisjon fra UNN eller annen lege må du dra til laboratoriet på UNN for prøvetaking.

Hvis du ønsker å ta prøvene her settes du opp til en kort konsultasjon hos lege som rekvirerer de aktuelle analyser, og du betaler vanlig konsultasjonstakst for dette.

Dette gjelder også for kontrollprøver hvor disse ikke er rekvirert på forhånd.