For info om kontroller hos lege/jordmor se tromso.kommune.no, jordmortjenesten.

Jordmødrene befinner seg på Sentrum helsestasjon, Killengreens gate 7, 5. etg.

Åpningstid: Mandag til fredag 

08.30 - 14.30