Hvis du har fått frikort må du huske å gi oss beskjed om dette da det ikke blir registrert automatisk.

Vi gjør oppmerksom på at selv om du har frikort kan det være at det er noe å  betale da det er takster som ikke dekkes av frikort.