NÅR DET GJELDER INFLUENSAVAKSINERING VISER VI TIL KOMMUNEN SIN HJEMMESIDE

 https://www.tromso.kommune.no/info-om-hoestens-influensavaksine.6336402-110070.html

KONTORET VIL IKKE SETTE VAKSINER I ÅR PGA CORONAPANDEMIEN