DET ER VIKTIG AT DE SMS VI SENDER UT BLIR LEST, OG AT HELE SMS LESES.

DET KAN VÆRE AT DU FÅR VIDEOKONSULTASJON OG IKKE OPPMØTE TIME.