All kommunikasjon med legekontoret skal foregå via nettside, sms eller telefon. DU SKAL IKKE MØTE OPP PÅ LEGEKONTORET UTEN AT DETTE ER AVTALT MED OSS PÅ FORHÅND. Det bes om at dette  respekteres som et viktig forebyggende tiltak for å hindre spredning av coranoviruset.

Hvis du har fått avtale om oppmøte er det viktig å holde avstand til andre. Berør minst mulig av overflater, og sprit hender. Ta evt. på munnbind.

 

Takk for at du er med på å hindre spredning av coronavirus.