Nyttig info

Hva skjer hos oss?

Legekontoret 23.11.2020

CORONATLF. TROMSØ KOMMUNE 46 90 78 99

For mer info ang lokale utbrudd og tiltak sjekk hjemmesiden til kommunen