Vi kan dessverre ikke ta øreskylling mandager pga. kapasitetsproblemer.

Husk å melde deg i luka selv om du har fått tidspunkt for oppmøte.